DELAArtikels DELA
Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.
Artikel 'Het Nieuwsblad'.


"Een overlijden is niet alleen emotioneel een moeilijke periode, ook financieel kan dat een zware dobber zijn. Want een uitvaartplechtigheid met alles erop en eraan kan handenvol geld kosten. Hebt U geen spaargeld om deze kosten te betalen, dan kan het verstandig zijn om hiervoor een uitvaartverzekering af te sluiten.

Hoe duur is een begrafenis? Als U het aan Koen Wauters vraagt – het populaire gezicht van uitvaartverzekeraar - dan moet U daarvoor al gauw 5.000 à 6.000 euro rekenen. Maar dat cijfer blijkt nogal een hoge inschatting te zijn, wellicht bedoeld om dure uitvaartverzekeringspolissen te verkopen. Want in werkelijkheid blijkt de kostprijs van een begrafenis vaak een stuk beter mee te vallen.

‘Cijfers van onze beroepsfederatie geven aan dat de prijs van een uitvaart in ons land gemiddeld 3.500 à 4.000 euro bedraagt,’ vertelt Johan Dexters, voorzitter van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers in België. En dat is ook het beeld dat naar voor komt uit een rondvraag die het populaire consumentenprogramma Peeters & Pichal vorig jaar hield. Volgens de begrafenisondernemers die toen werden gecontacteerd, ligt de prijs voor een begrafenis gemiddeld tussen 2.500 tot 5.000 euro.

Die gemiddelden verbergen uiteraard de nodige verschillen. Elke uitvaart is immers anders, en dus ook voor het prijskaartje dat daaraan vasthangt. De basisdienstverlening die bij een uitvaart hoort, is min of meer een standaardpakket. Daarin zitten zaken zoals het overbrengen en de aflegging van de overledene – zeg maar het verzorgen en opbaren - het vervullen van de administratieve diensten op het gemeentehuis, het gebruik van de rouwauto en de ceremonie. De kostprijs daarvan draait gewoonlijk rond de 1.000 à 1.100 euro. Zowat alle andere kosten komen daar extra bovenop en kunnen sterk variëren. Dat zijn bijvoordeeld de kosten voor de rouwbrieven en de bidprentjes, de koffietafel, de doodskist, de grafzerk of urn, eventueel extra dragers of bloemen bij de ceremonie, enzovoort ...

De prijs van deze extra diensten hangt vooral af van wat U zelf wil. Wilt U bijvoorbeeld een foto op het doodsprentje dan betaalt U meer dan voor een prentje zonder foto. En moet die foto in kleur worden afgedrukt, dan loopt de factuur nog hoger op. En natuurlijk speelt ook het aantal brieven en prentjes dat gedrukt moet worden een rol, net zoals het aantal mensen dat uitgenodigd wordt op de koffietafel, het aantal volgwagens, de keuze van de grafzerk, enzovoort...

Ook bij de keuze van een doodskist kunnen de prijsverschillen aanzienlijk zijn. Een eenvoudige doodkist hebt U al vanaf 400 euro. Voor een luxueus afgewerkt model kan de prijs echter oplopen tot 2.500 euro. Toch gaan ook die als zoete broodjes over de toonbank. In hun kwetsbaarheid zijn vele nabestaanden gevoelig voor argumenten zoals ‘een mooie kist is het laatste wat we voor hem kunnen doen.’ Begrafenisondernemers op die manier die misbruik maken van het verdriet van hun klanten, kan U beter mijden.
‘Een goede begrafenisondernemer adviseert zijn klanten hierbij op een eerlijke manier’, meent Johan Dexters. ‘Wanneer bijvoorbeeld een jonge weduwe met drie kinderen in een moment van emotionele zwakte de duurste kist wil bestellen voor haar overleden partner, terwijl ze zich dat eigenlijk niet kan veroorloven, moet U dat als begrafenisondernemer durven afremmen.’

Opmerkelijk is ook dat een crematie een stuk duurder is dan een begraving.‘Vroeger kostte een crematie 7.500 frank, laat ons zeggen een kleine 200 euro. Nu bedraagt de prijs daarvoor standaard 500 euro,’ stelt Johan Dexters vast. Dat komt bovenop de andere kosten van de uitvaart.’

‘Niet alleen persoonlijke voorkeuren, maar ook regionale verschillen maken dat het moeilijk is om een richtprijs te kleven op een begrafenis,’ vervolgt Dexters. ‘In West Vlaanderen bijvoorbeeld, is het de gewoonte om de kist te laten binnendragen op een draagberrie, door twee dragers. In het Antwerpse wordt er gewoonlijk met vier dragers gewerkt en zonder draagberrie. Dat is gevoelig duurder. En in Limburg wordt soms nog rouw gehangen thuis. Dan wordt het nog duurder.’

‘Wil U een betrouwbare indicatie hebben van wat een uitvaart zal kosten, dan stapt U best eens binnen bij een lokale begrafenisondernemer,’ adviseert Dexters. ‘Die kan meteen vrij exact een prijsraming maken op basis van U eigen wensen en voorkeuren. Het gebeurt wel vaker dat mensen zelf komen informeren naar de mogelijkheden en kosten van hun uitvaart. Vaak maken ze zelfs meteen definitieve afspraken hierrond om hun kinderen die zorg later te ontnemen.’

Heeft u een uitvaart achter de rug dan is het ten slotte ook altijd altijd een goed idee om de factuur achteraf na te kijken. Controleer of alle gefactureerde bedragen overeenstemmen met effectief geleverde diensten en check of de prijs ervan overeengekomt met de afgesproken tarieven. Wat, hoe erg het ook is, ook op dat vlak durven sommige begrafenisondernemers al wel eens misbruik te maken van de verminderde weerbaarheid van hun klanten."

Artikel Netto – De Tijd: Is uitvaartpolis nuttig of niet.

We denken liever niet aan doodgaan.
Een uitvaartverzekering nodigt u uit om dat wel te doen.
Is zo’n polis interessant?


Naast een financiële tussenkomst in de uitvaartkosten bieden uitvaartverzekeraars steeds meer diensten aan om van uw laatste reis een waardige en persoonlijke gebeurtenis te maken. De belangrijkste punten op een rij.

• Kapitaal of natura
Een uitvaartverzekering kan 3 vormen aannemen: een kapitaalverzekering, een naturapolis of een mix van beide.

• Kapitaal
Bij een kapitaalverzekering wordt een bepaald bedrag uitgekeerd aan de begunstigde als de verzekerde overlijdt. Dat geld wordt dan gebruikt om de begrafenis of crematie te betalen. De begunstigde kan een familielid zijn, maar ook een uitvaartonderneming. Het prijskaartje van een gemiddelde uitvaart bedraagt al snel tussen 3.500 en 5.000 euro. Die kosten nemen elk jaar toe en dus is het aan te raden om het verzekerde bedrag te laten indexeren. Zo voorkomt u dat het kapitaal niet volstaat om de uitvaartkosten te dekken. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van het verzekerde kapitaal en van de leeftijd bij onderschrijving van de polis. Hoe jonger u bent bij het afsluiten van de polis, hoe lager uw premie. Die premie kunt u op vaste tijdstippen betalen (jaarlijks, maandelijks, per kwartaal, …) of eenmalig. De meeste uitvaartverzekeraars bieden op hun site een tool aan om een premieofferte te berekenen.

• Natura
Een tweede mogelijkheid is de uitvaartverzekering in natura. In dat geval wordt er geen kapitaal uitgekeerd, maar vergoedt de verzekeraar rechtstreeks alle kosten die bij een uitvaart komen kijken. Dat gaat zowel om de overlijdensberichten, de kist of urne, de plechtigheid, bloemen als de koffietafel. Ook de repatriëring van het lichaam bij een overlijden in het buitenland kan verzekerd worden. De verzekerde kiest vrij een uitvaartverzorger. De meeste uitvaartverzekeraars werken wel samen met een aantal uitvaartondernemingen. De verzekerde kan vooraf een scenario uitstippelen waarin zijn persoonlijke wensen en voorkeuren opgenomen worden. Zo kunt u uw uitvaart volledig organiseren zoals u dat zelf wenst.
Mix van kapitaal en natura
Het is ook perfect mogelijk te kiezen voor een mix van beide formules. Naast een aantal diensten in natura keert die polis een kapitaal uit aan de begunstigde. Als na de betaling van de uitvaartfactuur nog een saldo overblijft, dan komt dat toe aan de begunstigde.


• Persoonlijk
Hebt u voor het regelen van uw uitvaart een verzekeraar nodig? In principe niet. U kunt perfect zelf vooraf een aantal zaken regelen en vertrouwen op uw familie om de organisatie en de kosten van de uitvaart op te nemen. Maar wat als uw familie niet zo goed met elkaar overeenkomt? Of wat als het niet vanzelfsprekend is voor uw nabestaanden om bij te dragen in de kosten? Of misschien hebt u geen familie meer? Met een uitvaartverzekering verzekert u zich van een waardig afscheid en bespaart u uw nabestaanden zorgen en kosten. Of die gemoedsrust de premie waard is die u daar tijdens uw leven voor betaalt, moet u natuurlijk voor uzelf uitmaken.

• Alternatieven
In plaats van een specifieke uitvaartverzekering kunt u ook kiezen voor een traditionele levensverzekering. Of u kunt tijdens uw leven geld opzijzetten waarmee uw nabestaanden uw uitvaart kunnen betalen. Ook beleggen in een bancair product is natuurlijk een optie. In al die gevallen zal uw geld renderen. Hoe hoog dat rendement is, hangt af van de formule die u kiest en het risico dat u wenst te lopen. Ongeacht uw keuze, beschikken uw nabestaanden dan mogelijk over een som geld die ze kunnen gebruiken om uw uitvaart te betalen. Maar in principe staat het hen vrij om met dat geld te doen wat ze willen. Als u kiest voor een uitvaartverzekering, bent u zeker dat het geld aan uw uitvaart besteed wordt.

• Fiscaliteit
Een uitvaartverzekering is een soort levensverzekering. Als het gaat om een naturaverzekering geniet u geen fiscaal voordeel. Bij een kapitaalverzekering bestaat die mogelijkheid wel. De premies komen in dat geval terecht in de fiscale korf waarin ook de intresten en de kapitaalaflossingen van het woonkrediet zitten, de schuldsaldoverzekering en eventueel andere levensverzekeringen. De kans is dus groot dat de fiscale ruimte daar al volledig mee benut is.

• Doodgaan is meer dan overlijden
Uitvaartverzekeraars profileren zich steeds meer als dienstverleners. Ze zien het overlijden van een verzekerde als een gebeuren dat ze van a tot z willen ondersteunen en omkaderen, ook vóór en na de uitvaart. Zo bestaan er polissen die de nabestaanden helpen met allerlei administratieve formaliteiten en in sommige gevallen is ook in rouwbegeleiding voorzien. Het verschil met een traditionele levensverzekering is dus, dat naast een kapitaal, ook de hele omkadering en organisatie in handen genomen wordt.


Radiospot DELA
Klik hier om de spot te beluisteren.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar / adviseur / bemiddelaar kiezen wij voor DELA.
Wij zorgen voor persoonlijk en professioneel advies, DELA doet de rest.
    “Want het verdriet kan U hen niet besparen. De kosten wel.”

Contacteer ons nu voor een vrijblijvende afspraak.


mijnuitvaartpolis.be, Dela, begrafenis, begraving, uitvaart, kosten begraving, uitvaartpolis, uitvaartverzekering, begrafenisverzekering, dela polis, delapolis, delaverzekering, dela verzekering, verzekeringen, dood, regelen begrafenis, regeling uitvaart, regeling begraving, doodgaan, begrafenisondernemer, crematie, sterven, stervensbegeleiding